Part time – Nhân viên chấm điểm trưng bày

Yêu cầu:

Nam, Nữ tuổi từ 18-30, chăm chỉ, chịu khó. Có máy ảnh hoặc điện thoại có thể chụp lại hình ảnh.

Số lượng: 300 nhân viên

Thời gian làm việc:

Làm 6 ngày (từ 12/06/2014 – 18/06/2014): làm giờ hành chánh

Lương thỏa thuận

Yêu cầu công việc:

  • 7h30 hằng ngày tất cả nhân viên tập trung tại Nhà phân phối
  • Cùng Salesman vận chuyển các vật dụng trưng bày đến các cửa hàng (theo danh sách Salesman)
  • Đến cửa hàng hỗ trợ Salesman trưng bày các vật dụng sản phẩm lên các quầy kệ (bao gồm vật dụng trưng bày mới lắp đặt + vật dụng trưng bày cũ có sẵn tại cửa hàng)
  • Xác nhận lại với cửa hàng tham gia trưng bày ở mức nào (có 3 mức)
  • Ghi nhận lại số lượng sản phẩm trong khu vực kinh doanh của cửa hàng (chỉ đếm mặt trước)
  • Xin phép cửa hàng chụp hình: ít nhất 3 tấm hình
  • Đưa khách hàng xem lại số lượng vừa ghi nhận vào biểu mẫu & nhờ khách hàng ký xác nhận trên biểu mẫu
  • Đưa lại cho cửa hàng 1 biểu mẫu (có 3 chữ ký của: chủ cửa hàng, Salesman và nhân viên thực hiện)
  • Cuối ngày yêu cầu Salesman ký xác nhận lên biểu mẫu làm việc và tổng hợp lại báo cáo và hình ảnh gửi cho nhóm trưởng

Phỏng vấn trực tiếp tại: Công ty TCM A15-17 Bạch Đằng 1, Phường 2, Quận Tân Bình, HCM

Thời gian: 8h30-17h00 từ ngày 27/05/2014 – 06/06/2014