20 nền kinh tế nợ nước ngoài “đầm đìa”

Với cuộc khủng hoảng nợ công của khu vực châu Âu gây tác động sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, tình hình nợ nần của các quốc gia đang là một chủ đề được giới đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm.

Read more