THE FUTURE IS NOW – Sự kiện ra mắt Piaggio Liberty ABS

Thông tin dự án: Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt Liberty ABS với giới báo chí, đội ngũ thực hiện chương trình tiếp tục giới thiệu tính năng nổi bật này đến với người tiêu dùng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh qua 2 sự kiện […]

Xem tiếp