Sensodyne Decoration Welcome gate

Sensodyne Pham Van Hai Mar

Contact project team : Nguyễn Thị Ngọc Thy – Project Director – Email: ntnthy@tcmcompany.com  – Tel: 0918 374 308 HCM STT Tên chợ Kích thước 1 Chợ Bình Tiên 3.5m X 5.45 m 2 Tân sơn nhất 3.7m X 7.3 m 3 Vườn chuối 2.7m X 5m 4 Dakao 3.4m […]

Xem tiếp

Panadol Merchandising at pharmacies

panadol merchandising HCM 2

Contact project team : Nguyễn Thị Ngọc Thy – Project Director – Email: ntnthy@tcmcompany.com  – Tel: 0918 374 30              Area: Ha Noi : 11 pharmacies Hai Phong : 4 pharmacies HCM : 18 Pharmacies Da Nang : 5 pharmacies Can Tho : 2 pharmacies […]

Xem tiếp